Skip to main content

Juniorijääkiekon sisäiset pelisäännöt

Nämä pelisäännöt on päivitetty 11.12.2021. PaKa Jääkiekko ry on hyväksynyt niiden pohjalta laaditun Seurakäsikirjan ja Talousohjesäännön keväällä 2022. Ohjeita päivitetään tarvittaessa.

”Karhunpennun kierros”  – Luistelukoulusta edustusjoukkueeseen

 1. Johdanto
 2. Joukkuetoiminta
 3. Jäänjakoperusteet
 4. Roolit joukkueissa
 5. Joukkueiden toimihenkilöt
 6. Joukkueiden varainhankinta
 7. Epäselvyydet ja ongelmien ratkaiseminen
 8. Seurayhteistyö, tavoitteet ja toiminta
 9. ”Karhunpennun kierroksen” päivitys
 10. Kuusamon Pallo-Karhut Jääkiekko ry:n organisaatio

1. Johdanto

Kuusamon Pallo-Karhut Jääkiekko ry on jääkiekkoseura, joka pyrkii tarjoamaan kaikenikäisille jääkiekon harrastajille kokonaisvaltaisen mahdollisuuden toteuttaa itseään joko pelaajana tai muuna osallistujana.

Kuusamon Pallo-Karhut Jääkiekko ry:n visiona on luoda toimintaympäristö, joka ei ainoastaan rohkaise jäseniään urheiluun ja terveisiin elämäntapoihin, vaan kasvavan itsetunnon kautta tarjoaa myös vankan pohjan kouluttautua ja kehittää itseään muillakin elämänaloilla sekä yksilönä että osana joukkuetta.

Saavuttaakseen pyrkimyksensä Kuusamon Pallo-Karhut Jääkiekko ry luo mahdollisuudet jääkiekon harrastamiseen Kuusamossa ja sen lähiympäristössä. Seura ja sen eri toimihenkilöt kehittävät itse itseään ja omia toimintatapojaan alla eriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on antaa tietoa Pallo-Karhujen jääkiekkojunioreiden (jäljempänä seura) juniorijoukkueiden toiminnasta. Se kertoo meille kaikille, kuinka seurassa toimitaan ja mitkä ovat seuran toiminnan perusperiaatteet. Tämä auttaa meitä kaikkia toiminnassa mukana olevia löytämään yhteisen toimintalinjan.

Lähtökohtana on jokaisen mukana olevan huomioiminen, nuoren kasvun tukeminen ja onnistumisen elämysten tarjoaminen. Seuran tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää kaikessa toiminnassaan laadullinen taso.

Toimintaperiaatteet, jotka perustuvat seuran arvoihin, määrittelevät miten toimimme ja ajattelemme:

 • Jääkiekko on lasta ja nuorta varten
 • Tavoitteenamme on hauska, monipuolinen ja laadukas toiminta
 • Arvostamme avoimuutta, yhteistyötä ja rehellisyyttä
 • Kunnioitamme ja huomioimme yksilöllisyyttä
 • Kannustus ja myönteinen ilmapiiri antavat eniten
 • Eläminen on jatkuvaa oppimista
 • Seura tukee ja kannustaa jäseniään myös muiden urheilulajien ja liikunnan harrastamisessa.

Toimintamme tähtää siihen, että jääurheilu antaa lapselle ja nuorelle hyviä eväitä elämässä pärjäämistä varten.

Seuran junioritoiminta jaetaan kahteen osaan:

 1. Kasvatus urheilullisuuteen: (luistelukoulusta – U14-junioreihin)
  Toiminta-ajatuksena on korostaa kasvatuksellisten ja opetuksellisten tekijöiden tärkeyttä sekä laadukasta ohjaustoimintaa. Pyrkimyksenä on tarjota kaikille mukana oleville lapsille heidän ehdoillaan toteutettua sekä heidän kehitystään tukevaa monipuolista liikuntatoimintaa. Kilpailullisia voittamiseen liittyviä tavoitteita ei seura joukkueilleen aseta.
 2. Valmentautuminen nuoreksi jääkiekkoilijaksi: (U15- ja vanhemmat nuoret )
  Toiminta-ajatuksena on tukea nuoren kokonaisvaltaista kehitystä niin ihmisenä kuin jääkiekkoilijanakin. Joukkueiden tavoitteena on kilpailla valtakunnan sarjoissa ja kasvattaa kehityskelpoisia yksilöitä, jotta heillä olisi mahdollisuus menestyä sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. Tavoitteena on tuottaa pelaajia, joilla on mahdollisuus tulevaisuudessa pelata joko seuran omassa edustusjoukkueessa ja/tai valtakunnallisilla sarjatasoilla.

2. Joukkuetoiminta

2.1 Luistelukoulu

Luistelukoulu on tarkoitettu alle 10-vuotiaille tytöille ja pojille. Tavoitteena on perusluistelutaidon oppiminen. Kasvatuksellisina tavoitteina ovat ryhmätoiminnan oppiminen, toisten huomioiminen ja hyvien käytöstapojen omaksuminen.

Seura järjestää luistelukoulun ohjaajat.

Seuran tavoitteena on lisätä harrastajamäärää tekemällä yhteistyötä koulujen ja kaupungin liikuntatoimen kanssa.

Luistelukoulussa poissaolosta ei tarvitse ilmoittaa. Jos lapsi lopettaa luistelukoulussa kesken kauden, on tästä kuitenkin ilmoitettava ohjaajalle.

Luistelukoulumaksu pidetään pienenä, ettei se olisi kenellekään kynnys osallistua toimintaan.

Jäävuorojen kustannuksista vastaa seura.

2.2 Kiekkokoulu

Kiekkokoulu on tarkoitettu tytöille ja pojille. Tavoitteena on totuttautuminen jääkiekkovarusteisiin, alkeistaitojen oppiminen ja leikin varjolla mm. pienpelien kautta opetella ”jääkiekkoilijaksi”.

Kasvatuksellisina tavoitteina ovat ryhmätoiminnan oppiminen, toisten huomioiminen ja hyvien käytöstapojen omaksuminen.

Seura järjestää kiekkokoulun ohjaajat.

Kiekkokoulusta ohjataan halukkaita harrastajia seuran U8-U10-junioreiden ryhmiin.

Seuran tavoitteena on lisätä harrastajamäärää tekemällä yhteistyötä koulujen ja kaupungin liikuntatoimen kanssa.

Kiekkokoulussa poissaolosta ei tarvitse ilmoittaa. Jos lapsi lopettaa kiekkokoulussa kesken kauden, on tästä kuitenkin ilmoitettava ohjaajalle ja mahdolliset seuran varusteet palautettava seuralle.

Kiekkokoulumaksu pidetään pienenä, ettei se olisi kenellekään kynnys osallistua toimintaan.

Jäävuorojen kustannuksista vastaa seura.

2.3 U8-U10-junioreiden harjoitusryhmät

Seura järjestää 5–10-vuotiaille U8, U9 ja U10-junioreille omat harjoitusryhmät. Ryhmien järjestämisestä vastaa seura. U8, U9 ja U10-harjoitusryhmät on tarkoitettu kaikille seuran toiminnassa mukana oleville alle 10-vuotiaille tytöille ja pojille.

Tavoitteena on jääkiekon perustaitojen kehittäminen sekä ryhmätoiminnan oppiminen, toisten huomioon ottaminen ja hyvien käytöstapojen omaksuminen.

Kasvatukselliset tavoitteet:

 • Tarjota jokaiselle onnistumisen elämyksiä
 • Positiivisen ilmapiirin luominen
 • Itsenäisyyden ja minäkuvan kehittäminen
 • Pelaajien sosiaalisuuden ja yhteistyökyvyn kehittäminen.

Urheilulliset tavoitteet:

 • Auttaa jokaista pelaajaa lajitaitojen kehittymisessä hänen omien edellytystensä mukaan
 • Antaa jokaiselle pelaajalle oikeudenmukainen pelaamismahdollisuus
 • Leikinomaisuuden ja tasavertaisuuden periaate.

Seura osoittaa U8-U10 -harjoitusryhmille ohjaajat. Seura vastaa ohjaajien kouluttamisesta. Ohjaustoiminta perustuu seuran perusarvoihin ja korostaa kasvatuksellisia tavoitteita.

Pelaaminen

U8, U9 ja U10 -harjoitusryhmät pelaavat turnauspelejä ja harjoitusotteluita, huomioiden SJL:n sekä alueen ohjeet ja määräykset.

Seuralla ei ole kilpailullisia tulostavoitteita näissä ikäluokissa!

Peluuttaminen

Seura sitoutuu siihen, että lapsia peluutetaan koko pelikauden ajan tasapuolisesti. Peliajan saamisen edellytyksenä on, että pelaaja noudattaa joukkueen yhteisesti hyväksymiä sääntöjä.

Poissaolosta ilmoittaminen

U8, U9 ja U10 -harjoitusryhmissä on poissaolosta ilmoitettava ryhmän vastuuohjaajalle erikseen sovittavalla tavalla hyvissä ajoin. Pelaajaa ei saa rangaista harjoittelu-, pelikiellolla tai muulla vastaavalla, jos poissaolosta on ilmoitettu asianmukaisella tavalla.

Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen

Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen ratkaistaan yhteistyössä pelaajan, hänen vanhempiensa sekä joukkueiden ohjaajien ja valmennusvastaavan kesken. Viimekädessä päätöksen tekee seura.

 • Näissä ikäluokissa huomioidaan lasten yksilöllinen kehitys ja oppiminen, jolloin tapauskohtaisesti voidaan nuorempia pelaajia siirtää vanhempaan ikäluokkaan ja päinvastoin
 • Siirtoja tehdessä huomioidaan ja turvataan ryhmien keskinäiset toimintaedellytykset (harrastajien lukumäärä/ryhmä, kulkuyhteydet, kimppakyydit, eri-ikäiset sisarukset).

Pelaajien värvääminen joukkueesta toiseen on ehdottomasti kielletty!

Toimintaa kuvaavat avainsanat

Mahdollisimman monelle, lähellä kotia, edullisesti, tasapuolisesti, onnistumisen elämyksiä ja hauskuutta jääkiekon parissa.

2.4 U11-U14-juniorit

Kasvatukselliset tavoitteet:

 • Tarjota jokaiselle onnistumisen elämyksiä
 • Positiivisen ilmapiirin luominen
 • Itsenäisyyden ja minäkuvan kehittäminen
 • Pelaajien sosiaalisuuden ja yhteistyökyvyn kehittäminen.

Urheilulliset tavoitteet:

 • Auttaa jokaista pelaajaa lajitaitojen kehittymisessä hänen omien edellytystensä mukaan.
 • Antaa jokaiselle pelaajalle oikeudenmukainen pelaamismahdollisuus
 • Valmistaa pelaajia kohti tehokkaampaa ja vaativampaa harjoittelua.

Seuralla ei ole kilpailullisia tulostavoitteita näissä ikäluokissa!

Joukkueiden pelisäännöt

Seura edellyttää, että kaikkien U11-U14-juniorijoukkueiden johtoryhmät ja lasten vanhemmat tekevät yhteistyössä vuosittain joukkueen omat kirjalliset pelisäännöt. Seuran edustaja on tarvittaessa läsnä tilaisuudessa.

Joukkueiden muodostaminen

U11-U14-junioreissa joukkueet pyritään muodostamaan ikäkausittain.

Ohjaustoiminta

Seura osoittaa joukkueille ohjaajat. Seura vastaa ohjaajien kouluttamisesta. Ohjaustoiminta perustuu seuran perusarvoihin ja korostaa sen kasvatuksellisia tavoitteita.

Pelaaminen

U11-U14-juniorijoukkueet pelaavat Suomen Jääkiekkoliiton sarjoissa. Sarjatason päättää viime kädessä seura. Lisäksi joukkueet voivat pelata harjoitusotteluita ja -turnauksia kauden aikana, huomioiden SJL:n ohjeet ja määräykset. Sarjakauden ulkopuoliset tapahtumat tulee hyväksyttää seuralla, jolla on näkemyksensä puitteissa oikeudet tehdä siihen muutoksia.

Peluuttaminen

Seura sitoutuu siihen, että lapsia peluutetaan koko pelikauden ajan tasapuolisesti. Peliajan saamisen edellytyksenä on, että pelaaja noudattaa joukkueen yhteisesti hyväksymiä sääntöjä.

Poissaolosta ilmoittaminen

Pelaajan on ilmoitettava poissaolosta ryhmän vastuuohjaajalle hyvissä ajoin. Pelaajaa ei saa rangaista harjoittelu-, pelikiellolla tai muulla vastaavalla, jos poissaolosta on ilmoitettu asianmukaisella tavalla.

Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen

Pääperiaatteena on pelata oman ikäluokan joukkueessa, mutta poikkeustapauksissa pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen ratkaistaan yhteistyössä pelaajan, hänen vanhempiensa, ko. joukkueiden ohjaajien ja valmennusvastaavan kesken. Viimekädessä päätöksen tekee seura.

Pelaajien värvääminen joukkueesta toiseen on ehdottomasti kielletty.

Pelaajan kehityksen arviointi

Jokainen pelaaja saa itselleen halutessaan 1–2 kertaa suullisen arvioinnin.

Pelaajasiirrot ja kirjaamismaksut

Pelaajan tullessa joukkueeseen jostakin toisesta seurasta, on tästä suoritettava pelaajasiirto Jääkiekkoliittoon. Pelaajasiirrot voi allekirjoittaa vain Kuusamon Pallo-Karhut Jääkiekko ry:n johtokunnan nimeämä henkilö. Kirjaamismaksusta huolehtii seura.

2.5 U15- ja vanhemmat nuoret

Toiminnan tavoitteena on tukea nuoren kokonaisvaltaista kehittymistä. Pyrkimyksenä on kasvattaa aktiivisia, toiset huomioonottavia ja vastuunsa kantavia kansalaisia. Haluamme myös tarjota nuorille mahdollisuuden kehittyä kohti seuran edustusjoukkuetta sekä kansallista ja kansainvälistä huippukiekkoilua. Seuran periaatteena U15- ja vanhempien nuorten kohdalla on, että nuoret pelaavat tavoitteidensa, kykyjensä ja innokkuutensa edellyttämässä joukkueessa.

Joukkueiden muodostaminen

Joukkueet muodostetaan harjoitusryhmistä. Joukkueiden pelaajavalinnoista päättävät joukkueiden valmentajat ja seura yhdessä.

Pelaaja voi kuitenkin siirtyä joukkueesta toiseen myös kesken kauden. Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen ratkaistaan yhteistyössä pelaajan, hänen vanhempiensa, ko. joukkueiden valmentajien ja seuran kesken. Viimekädessä päätöksen tekee seura.

Seura on pyydettäessä velvollinen perustelemaan siirtämisen.

Valmennustoiminta ja pelaaminen

Seura osoittaa joukkueille valmentajat. Seura vastaa valmentajien kouluttamisesta. Valmennustoiminta perustuu seuran perusarvoihin, joissa näkyvät kasvatukselliset tavoitteet, pelaajien henkilökohtaisen kehittämisen tavoitteet sekä kilpailullisia tavoitteita.

U15- ja vanhempien nuorten joukkueiden sarjatason päättää viime kädessä seura.

Peluuttaminen

Joukkueiden valmentajat päättävät pelaajien peluuttamisesta.

Poissaolosta ilmoittaminen

Pelaajan on ilmoitettava poissaolosta ryhmän vastuuvalmentajalle hyvissä ajoin. Pelaajaa ei saa rangaista harjoittelu-, pelikiellolla tai muulla vastaavalla, jos poissaolosta on ilmoitettu asianmukaisella tavalla.

Joukkueiden pelisäännöt

Kaikkien U15- ja vanhempien nuorten joukkueiden pelaajat, vanhemmat ja johtoryhmä tekevät yhteistyössä vuosittain joukkueen oman toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelman hyväksyy seura.

Pelaajasiirrot ja kirjaamismaksut

Pelaajan tullessa joukkueeseen jostakin toisesta seurasta, on tästä suoritettava pelaajasiirto Jääkiekkoliittoon. Pelaajasiirrot voi allekirjoittaa vain Kuusamon Pallo-Karhut Jääkiekko ry:n johtokunnan nimeämä henkilö. Kirjaamismaksusta huolehtii seura.

3. Jäänjakoperusteet

Joukkueet harjoittelevat pääsääntöisesti Kuusamon jäähallissa.

Seura osoittaa joukkueille jääajat. Jäät jaetaan valmentajien yhteisessä palaverissa.
Mahdolliset ristiriitatilanteet ratkaisee seura. Jäiden kustannuksesta vastaa seura.

4. Roolit joukkueissa

4.1 Äiti ja isä

 • Muistan, että lapseni pelaa jääkiekkoa, koska HÄN haluaa sitä ja se on hänestä kivaa.
 • Opetan lastani pelaamaan sääntöjen mukaan ja ratkaisemaan riidat puhumalla.
 • Opetan lapselleni, että tärkeintä ei ole voittaminen vaan parhaansa tekeminen.
 • Kohtelen lastani voittajana jokaisen ottelun jälkeen kannustamalla ja kehumalla hyvistä suorituksista.
 • En nöyrrytä lastani enkä huuda hänelle, kun hän tekee virheitä tai pelaa huonosti.
 • Annan otteluissa tunnustusta sekä oman että vastustajan joukkueen hyville suorituksille.
 • En arvostele tuomareita tai epäile heidän rehellisyyttään.
 • Kunnioitan ja arvostan valmentajia sekä joukkueen muuta johtoryhmää, jotka käyttävät omaa aikaansa lasten vuoksi.

4.2 Valmentaja/ohjaaja

 • Olen kohtuullinen vaatimuksissani ja muistan, että pelaajillakin on muita mielenkiinnon kohteita.
 • Huolehdin siitä, että varusteet ja harjoitusolosuhteet ovat kunnossa ja turvallisia sekä kaikille pelaajille sopivia.
 • Opetan pelaajia kunnioittamaan sääntöjä, tuomareita ja vastustajia.
 • Muistan, että pelaajat tarvitsevat valmentajan, jota he voivat kunnioittaa.
 • Kannustan pelaajia positiivisesti ja näytän esimerkkiä käyttäytymiselläni.
 • Teen kaikkeni, että pelaajat saavat yhtäläisen huomion.
 • Toimin yhteistyössä tuomareiden kanssa hyvän pelin edistämiseksi.
 • Koulutan itseäni valmentajana.

4.3 Pelaaja

 • Pelaan jääkiekkoa, koska MINÄ haluan, en koska vanhemmat tai valmentajat haluavat.
 • Noudatan sääntöjä ja reilun pelin henkeä.
 • Käyttäydyn maltillisesti – hyvä käytös takaa hyvän ilmapiirin.
 • Kunnioitan vastustajaani.
 • Teen parhaani ollakseni todellinen joukkuepelaaja.
 • Yritän muistaa, että voittaminen ei ole tärkeintä – vähintään yhtä tärkeää on pitää hauskaa, kehittyä pelaajana, uusien ystävien saaminen ja parhaansa yrittäminen.
 • Annan tunnustusta kaikille hyville suorituksille.
 • Muistan, että valmentajat, joukkueen muu johtoryhmä sekä tuomarit haluavat auttaa minua ja annan sille sen ansaitseman arvostuksen.

5. Joukkueiden toimihenkilöt

Juniorijoukkueissa vanhemmat valitsevat kokouksessa keskuudestaan joukkueen toimihenkilöt, joista muodostuu joukkueen johtoryhmä. Nimistö esitetään hyväksytettäväksi seuralle. Johtoryhmä toimii moottorina joukkueen tehtävien jaossa.

Toimihenkilöt ovat samalla seuran edustajia joukkueessa.

Jäällä tapahtuvasta toiminnasta vastaa vastuuvalmentaja.

5.1 Toimihenkilöiden valinta

 • Valmentajat/ohjaajat, seura valitsee
 • Joukkueenjohtajat, joukkue valitsee (vanhempainkokous)
 • Huoltajat, joukkue valitsee (vanhempainkokous)
 • Juniorikiekkojaoston edustaja, joukkue valitsee (vanhempainkokous)        
 • Kahviovastaava, joukkue valitsee (vanhempainkokous)
 • Muut (ei viralliset toimihenkilöt), vanhempainkokous valitsee ja päättää

5.2 Toimihenkilöiden velvollisuudet

Viralliset toimihenkilöt ovat velvollisia hoitamaan toimihenkilön tehtävät seuran toimintatapojen-, ohjeiden- ja sopimusten mukaisesti.

Toimihenkilöt noudattavat kaikessa toiminnassa Suomen lakeja ja asetuksia, sekä seuran ohjeita ja SJL:n sääntöjä.

Toimihenkilöt ovat velvollisia osallistumaan seuran kutsumiin tilaisuuksiin
(mm. koulutustilaisuudet, joukkueenjohtajien kokoukset jne.)

5.3. Valmentajan/ohjaajan tehtävät

 1. Kauden harjoitusohjelman suunnittelu ja periaatteiden laadinta
 2. Laaditun harjoitusohjelman toteuttaminen
 3. Yksittäisten harjoitteiden etukäteissuunnittelu
 4. Pelaajan kehityksen arviointi
 5. Joukkueiden nimeäminen, peluuttaminen ja pelitaktiikan suunnittelu otteluihin
 6. Kauden vuosikellon laadinta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa
 7. Kauden kilpailutoiminnan suunnittelu
 8. Joukkueen kurinpitovelvollisuus yhdessä muun joukkueen johtoryhmän kanssa
 9. Läsnäolovelvollisuus
 10. Osallistumisvelvollisuus valmennuksen koulutustilaisuuksiin
 11. Itsensä kehittäminen valmentajana ja kasvattajana. Valmentajan tulee kaikissa toimissaan olla esimerkillinen joukkueen muille jäsenille sekä toimia seuran yhteiskuvaa nostavasti
 12. Osallistumisvelvollisuus vanhempien kokouksiin
 13. Perehtyy ”Karhunpennun kierrokseen”
 14. Perehtyy SJL:n tarjoamaan materiaaliin
 15. Kannustaa joukkuettaan positiivisen oppimisen ilmapiiriin.

5.4 Joukkueenjohtajan tehtävät

 1. Mahdollistaa vuosikellon toteuttamisen
 2. Toimii yhdyssiteenä joukkueen ja seuran sekä pelaajien, vanhempien ja valmentajien välillä ja edesauttaa toiminnallaan valmentajien työrauhaa
 3. Laatii joukkueen vuosikellon yhdessä valmentajan kanssa
 4. Jakaa joukkueiden kausimaksut ja huolehtii maksatustietojen toimittamisesta kauden aikana.
 5. Seuraa joukkueen pelaajien ja toimihenkilöiden pelipassien suorittamista ja voimassaoloa sekä kirjoittaa pelaajille seuran juniorikortin
 6. Vastaa valmentajien kanssa vuosikellon toteuttamisesta kauden aikana
 7. Vastaa joukkueen omatoimisesta sekä seuran (esim. arpajaiset, kahviomyynti jne.) varainhankinnan suunnittelusta ja hankintatoimenpiteiden organisoinnista
 8. Vastaa tiedottamisesta
 9. Toimii matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla
 10. Järjestää matkojen kuljetukset, majoitukset, ateriat ja välipalat yhteistyössä valmentajan kanssa
 11. Joukkueen kuripitovelvollisuus yhdessä joukkueen johtoryhmän kanssa
 12. Ottelujärjestelyt (erotuomarit, toimitsijat jne.)
 13. Tilitositteiden toimittamisvastuu seuran rahastonhoitajalle (kuitit kuukausittain, maksettavat laskut välittömästi)
 14. Läsnäolovelvollisuus otteluissa ja tarvittaessa harjoituksissa
 15. Osallistuu seuran palavereihin ja huolehtii seuran antamista tehtävistä
 16. Perehtyy ”Karhunpennun kierrokseen”
 17. Perehtyy SJL:n tarjoamaan materiaaliin
 18. Kannustaa positiivisen ympäristön luomisessa.

5.5 Huoltajan tehtävät

 1. Vastaa joukkueelle annetuista seuran varusteista, niiden kierrätyksestä, jaosta ja kunnossapidosta sekä pitää varustekirjanpitoa seuran varusteista
 2. Huolehtii pelipaidoista kauden päätteeksi
 3. Huolehtii joukkueen ensiaputarvikkeiden valmiudesta ja saatavilla olosta
 4. Vastaa luistimien teroittamisesta/teroituttamisesta ja joukkueen varusteiden sopivuudesta
 5. Toimii yhteistyössä seuran varustevastaavan ja joukkueen johtoryhmän kanssa pelivarusteiden ja tarvikkeiden täydennyksestä ja kierrätyksestä
 6. Vastaa seuran laitteiden ja työkalujen kunnosta (teroituskone, työkalupakki jne.)
 7. Vaatii pelaajilta yleistä hygieniaa
 8. Kuuluu joukkueen johtoryhmään (kurinpitovelvollisuus)
 9. Osallistumisvelvollisuus huoltajien yhteistilaisuuksiin
 10. Läsnäolovelvollisuus tarvittaessa
 11. Kannustaa omatoimisuuteen
 12. Perehtyy ”Karhunpennun kierrokseen”
 13. Perehtyy SJL:n tarjoamaan materiaaliin
 14. Kannustaa positiivisen ympäristön luomisessa.

5.6 Kahviovastaavan tehtävät

 1. Huolehtii, että joukkue vastaa kahvion toiminnasta sekä siihen kuuluvista tehtävistä omalla vastuuvuorolla.

5.7 Toimihenkilön oikeudet

 1. Valmentajat/ohjaajat, joukkueenjohtajat ovat oikeutettuja mahdollisiin kulukorvauksiin. Sopimuksen hyväksyy seura.
 2. Seura vakuuttaa kaikki valmentajat/ohjaajat, joukkueenjohtajat ja huoltajat. Vakuutetut valmentajat/ohjaajat, joukkueenjohtajat ja huoltajat ovat oikeutettuja vapaaseen pääsyyn edustusjoukkueen peleihin.
 3. Sisäiseen ja ulkoiseen koulutukseen kausittaisten suunnitelmien mukaisesti.

6. Joukkueiden varainhankinta

6.1 Luistelu- ja kiekkokoulu

Luistelu- ja kiekkokoulun toimintamaksu päätetään vuosittain. Luistelukoulun luonteeseen ei kuulu varainhankinta.

6.2 U8- ja vanhemmat juniorijoukkueet

Joukkueiden kuukausimaksuista päättää seura.

Sarjatoiminnan ulkopuolisesta toiminnasta joukkue vastaa itse. Joukkueiden on suoriuduttava kaikista sitoumuksistaan.

Joukkueiden varojen käyttöä valvoo joukkueenjohtaja yhdessä seuran rahastonhoitajan kanssa. Kokonaisvastuu toiminnasta on kaikkien mukana olevien pelaajien vanhemmilla.

Joukkueet eivät saa avata pankkiin omia tilejä, vaan kaikki rahaliikenne hoidetaan seuran pankkitilin kautta.

Kuusamon Pallo-Karhut Jääkiekko ry:n junioreiden lasten tapahtumat (kotipelit, ottelu- ja turnausmatkat) ovat päihteettömiä.

Seuran pankkitilin käyttöoikeus

Seuralla on avattu pankkiin tili, josta hoidetaan kaikkien joukkueiden rahaliikenne. Seuran kokouksesta on pöytäkirjaote, josta ilmenee, kenelle tilikäyttöoikeus on myönnetty. Tilin käyttöoikeus on vain seuran esittämällä rahastonhoitajalla. Tili tulee aina olla seuran Y-tunnuksen alla.

Seuran ja joukkueen hankinnat

Joukkueille hankittavista materiaaleista päätetään seurassa. Seura vastaa hankittavasta materiaalista. Osan maalivahtien varusteista seura voi luovuttaa joukkueen käyttöön aina vuodeksi kerrallaan. Seuralle hankittavista ja maalivahdeille luovutettavista varusteista päättää seura. Mikäli seuralla on sopimuksia, (esim. kuljetuspalvelut tai seuralle hankittavista varusteista) jonkun yrityksen kanssa, kaikki joukkueet ovat velvollisia noudattamaan niitä.

Joukkueen rahat ja omaisuus

Kaikki joukkueen rahat ja omaisuus, jotka on yhteisesti hankittu, on seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä.

Joukkueen omaisuuden myynti seuran ulkopuolelle on ehdottomasti kielletty ilman erillistä seuran lupaa.

Joukkuekohtaisen toimintavuoden kuukausimaksun päättää seura. Tavoitteena on, että maksu on mahdollisimman pieni, ja että osa joukkueen tarvitsemasta rahasta kerätään talkoita tekemällä.

Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen U11-juniori-ikäisestä alkaen

Pelaajan siirtyessä seuran sisällä joukkueesta toiseen, ei hänen mukanaan siirry mitään varoja uuteen joukkueeseen. Pelaajan tullessa uuteen joukkueeseen ei hänelle ole mitään ns. kynnysrahaa.

Pelaajien siirtyessä joukkueena, ikäkausiryhmänä, eteenpäin joukkueen omat varat (ei sisälly kausimaksut ja seuran talkoot) siirtyvät heidän mukanaan.

Pelaajan lopettaminen seurassa

Jos pelaaja lopettaa pelaamisen seurassa, palauttaa hän kaikki joukkueelta/seuralta saamansa varusteet. Seura ei voi luovuttaa seuran omaisuutta yksityishenkilöille. Mikäli hän siirtyy toiseen seuraan, kaikki siihenastiset erääntyneet maksut on oltava suoritettuna seuralle siirtopapereiden saamiseksi. Pelaajasiirrot voi allekirjoittaa vain Kuusamon Pallo-Karhut Jääkiekko ry:n johtokunnan nimeämä henkilö edellyttäen, että pelaaja on hoitanut taloudelliset ym. velvoitteensa. Kaikki joukkueen yhteisesti hankkimat tulot jäävät joukkueen/seuran tilille. Seura ei voi palauttaa seuran tilillä olevia talkootyö ym. varoja yksityishenkilöille.

Joukkueen jakautuminen tai toiminnan loppuminen

Kaikki varat, jotka on maksettu seuran tilille tai hankittu jollakin muilla keinoilla (esim. talkoot), on seuran omaisuutta. Seura ei voi palauttaa seuran tilillä olevia varoja tai luovuttaa seuran omaisuutta yksityishenkilöille. Lopettavan joukkueen kaikki varat ja omaisuus on seuran omaisuutta. Lopettavan joukkueen kaikki varat ja käytössä ollut omaisuus palautetaan seuralle (paidat, teroituskone, mv-varusteet, jne).

Pelaajakortti

Seuran pelaajakortti oikeuttaa vapaaseen pääsyyn edustusjoukkueen peleihin ja vuosittain erikseen sovittaviin alennuksiin paikallisissa liikkeissä.

7. Epäselvyydet ja ongelmien ratkaiseminen

Epäselvissä tapauksissa esim. peluuttamisessa, joukkueisiin sijoittumisessa, kausimaksuissa yms. voi kääntyä seuran puoleen. Seura selvittää asian ja antaa ratkaisunsa mahdollisimman nopeasti. Jos asian ratkaisu ei tyydytä, voi asianomainen esittää sen ongelmanratkaisu-ryhmälle. Ongelmanratkaisuryhmä tekee asiasta lopullisen päätöksen.

Ongelmanratkaisuryhmään kuuluu Pallo-Karhut Jääkiekko ry:n puheenjohtaja sekä tämän nimeämät kaksi henkilöä. Ongelmanratkaisuryhmä voi niin katsoessaan alistaa itselleen joukkueen kurinpitopäätöksen ja tehdä siitä päätöksen, jota joukkueen on noudatettava. Myös muissa juniorijääkiekkoon liittyvissä erimielisyyksissä ongelmanratkaisuelin voi alistaa asian itselleen ja tehdä siitä lopullisen päätöksen.

7.1 Rangaistusmenettely

Pelaajan rankaiseminen, erottaminen joukkueesta ja seurasta (U11- ja vanhemmat juniorit)

Pelaajaa voidaan rankaista, jos hän ei noudata joukkueen yhteisesti sopimia sääntöjä tai hän rikkoo Suomen Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjä. Rankaisemisesta päättää joukkueen johtoryhmä. He ilmoittavat välittömästi päätöksestä joukkueelle sekä seuran puheenjohtajalle ja junioripäällikölle.

Joukkueen johtoryhmän päätäntävalta:

 1. Nuhtelu
 2. Ottelu-/pelikielto
 3. Harjoittelu-/ottelukielto

Pallo-Karhut Jääkiekko ry:n johtokunnan päätäntävalta:

 1. Määräaikainen erottaminen seurasta
 2. Erottaminen seurasta.

Joukkueeseen mukaan otettu pelaaja voidaan erottaa joukkueesta vain erittäin painavista syistä ja esityksen erottamisesta tekee ongelmanratkaisuryhmä. Erottamiseen liittyvissä tapauksissa noudatetaan seuran sääntöjä, ohjeita ja Suomen Jääkiekkoliiton voimassa olevia kilpailusääntöjä. Pelaajan erottamisen koko seurasta käsittelee seuran ongelmanratkaisuryhmä ja tekee asiasta esityksen Pallo-Karhut Jääkiekko ry:n johtokunnalle, joka tekee asiasta päätöksen.

Joukkueen toimihenkilöt

Mikäli joukkueen toimihenkilö tai toimihenkilöt ei noudata seuran sääntöjä ja sisäisiä pelisääntöjä, seuran ongelmanratkaisuryhmä käsittelee asian ja tekee Pallo-Karhut Jääkiekko ry:n johtokunnalle esityksen asian jatkotoimenpiteistä.

8. Seurayhteistyö, tavoitteet ja toiminta

Kuusamon Pallo-Karhut Jääkiekko ry on mukana kehittämässä lähialueen jääkiekkoilua yhdessä muiden lähialueen seurojen kanssa. Tavoitteena on yhdessä rakentaa ja tarjota mahdollisimman suurelle määrälle pelaajia pelipaikka omaa tasoa vastaavassa joukkueessa.

Seurat eivät harjoita keskinäistä värväystoimintaa, mutta pelaajasiirrot ovat seurojen välillä mahdollisia. Siirroista on kuitenkin ensin keskusteltava seurojen valmennuspäälliköiden kesken, jotka päättävät siirroista yhdessä vanhempien kanssa.

9. ”Karhunpennun kierroksen” päivitys

Toiminnan kehittämiseksi ja eteenpäin viemiseksi seura päivittää ”Karhunpennun kierroksen” tarvittaessa. Ohjeistus on nähtävissä seuran nettisivuilla. Ohjeistus hyväksytään juniorikiekkojaostossa ja annetaan tiedoksi Kuusamon Pallo-Karhut Jääkiekko ry:n johtokunnalle.

10. Kuusamon Pallo-Karhut Jääkiekko ry:n organisaatio

 organisaatio.jpg